Garderobni ormar - dodaci u garderobnom ormaru
Unutarnja ladica - ugradbeni ormar, garderobni ormar
Garderobni ormar - izvlačna za hlače

Podaci o tvrtki


BK STOLARIJA d.o.o.


Zagreb, Puškaričeva 57a

MB: 2395533

OIB: 71166329415

Društvo je upisno u registar Trgovačkog suda u Zagrebu

s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080661320.

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria Zagreb,

                            žiro račun: 2484008-1104753980;

                            devizni ačun: IBAN HR3424840081104753980.

Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti.

Direktori i članovi uprave: Božidar Kekelj , direktor,

                                         zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Sva prava pridržana © BK STOLARIJA d.o.o. 2009. - 2019.  |   izrada web stranica zokidizajn.hr   |   info@bkstolarija.hr